فرایند ساخت ترمووود

در گذشته بر این عقیده بودند که سوزاندن چوب ( نه در حد سیاه شدن) باعث افزایش پایداری و افزایش مقاومت آن در برابر پوسیدگی و قارچ زدگی می شود. اما در عین حال سوزاندن چوب باعث خشک و شکننده شدن آن نیز می شود. اما تکنیک به کار رفته در چوب های ترمووود این مشکلات را حل کرده است. این تکنیک برای انواع زیادی از چوب ها قابل اجرا است.

عملیات گرمادهی، ساختار شیمیایی چوب و بالطبع خواص آن را تغییر می دهد. در واقع این عملیات بسیاری از خواص چوب مانند استحکام و مقاومت در برابر پوسیدگی را بهبود می بخشد.

عملیات گرمادهی به چوب در سه مرحله صورت میگیرد:

مرحله اول:ابتدا دمای کوره ها با سرعت با استفاده از گرما و بخار به 100 درجه سانتی گراد می­رسد. سپس دمای کوره بصورت یکنواخت و پیوسته به 130 درجه سانتی گراد می رسد. در این حالت خشک شدن چوب صورت می­گیرد. در این عملیات از بخار به عنوان غشایی برای ممانعت از ترک خوردگی چوب استفاده می گردد. همچنین بخار باعث تسهیل تغییرات شیمیایی صورت گرفته در چوب می گردد. در انتهای این مرحله رطوبت داخلی چوب تقریبا به صفر می رسد.

مرحله دوم: در مرحله دوم دما به 85 تا 225 درجه سانتی گراد افزایش می یابد. دمای حداکثر اعمال شده به کاربرد نهایی که برای هر نوع چوب در نظر گرفته شده است، بستگی دارد. وقتی دمای چوب به حداکثر مقدار در نظر گرفته شده برای آن رسید، دمای آن به مدت 2 تا 3 ساعت ثابت باقی می ماند. از بخار برای جلوگیری از سوختن یا ترک برداشتن چوب و همچنین تاثیرگذاری بیشتر بر تغییرات شیمیایی وارده بر چوب استفاده می شود. لازم به ذکر است این عملیات قبل از اینکه سطح چوب سیاه گردد متوقف می شود. در این حالت، صمغ و رطوبت چوب بطور کامل خارج می شود و تمام قسمت های چوب تا مرکز آن به رنگ قهوه ای روشن در می آید.

مرحله سوم: در این مرحله، دما با استفاده از سیستم های آبپاش کاهش می یابد. وقتی دما به 80 تا 90 درجه سانتی گراد رسید، مجددا به چوب رطوبت می دهند تا رطوبت آن به 4 تا 7  درصد برسد.

عملیات گرمادهی به چوب در نمودار زیر نشان داده شده است. محور افقی زمان و محور عمودی درجه حرارت را نشان می دهد.

02177270099