خرید چوب نما

چرا انتخاب چوب ترمو برای نما

چوب ترمو یکی از عناصر پر کاربرد در مصالح ساختمانی است. از عناصر مختلف چوب ترمو می توان به این امر مهم پی برد که  ارتباط علت و معلولی بین ویژگی های ساختاری و پدیده های ترموفیزیکی رخ داده در سیستم ها قابل بررسی است. در اینجا برای درک بهتر دانش فعلی موجود برای طراحی […]

02177270099