چوب ترمو سقف ترموود
چوب ترمو در سقف 

چوب ترمو برای سقف

یکی از وسایل و تجهیزاتی که در پروژه‌های ساختمانی به‌ کار رفته می‌شود چوب است چوب انواع مختلفی دارد و کارایی جدا گانه‌ای دارد که یکی از این چوب‌ها ، چوب ترمو است چوب ترمو در انواع مختلفی ارائه می‌شود و در قسمت‌های مختلف به ‌کار گرفته می‌شود . چوب ترمو از طریق حرارت خاصی […]

02177270099